Arkiv tidigare publicerade nyheter

Certifieringskurs i T4 uppdaterad

16 december, 2021

Certifieringskursen i T4 är uppdaterad med den senaste kursen i Översiktsvyn.

För mer information, se kursens landningssida här.

Uppdaterad kurs i Översiktsvy

5 november, 2021

Nu har vi lanserat en uppdaterad kurs i Översiktsvyn som är startsida när du öppnar T4. Det finns två olika vyer, en för behandlare och en för receptionist, och i kursen går vi igenom dessa två.

För mer information, se kursens landningssida här.

Certifieringskurs i T4 uppdaterad

24 september, 2021

 Nu är Certifieringskursen i T4 uppdaterad med den senaste kursen i Kallelser.

För mer information, se kursens landningssida här.

Kom igång med T4!

19 februari, 2021

Nu finns en kurs för dig som  är ny inom T4 och vill veta hur man arbetar med de olika delarna genom patientflödet. Vi går igenom det grundläggande flödet, dvs från att patienten registreras i T4, checkar in på kliniken, fyller i hälsodeklaration, undersöks och genomgår behandling och slutligen checkar ut och betalar efter att behandlingen är utförd. Kursen lämpar sig förstås även för dig som vill repetera och få lite tips!

För mer information, se kursens landningssida här.
Kurs i Anteckningar

12 oktober, 2020

Nu har vi lanserat kursen i Anteckningar för T4 version 3. Här får du lära dig  hur man skapar och hanterar anteckningar, hur man filtrerar och söker efter anteckningar samt  hur man gör olika anteckningsinställningar.

För mer information, se kursens landningssida här.Kurs i Remisser

16 september, 2020

Nu finns det en kurs som går igenom hur remisser fungerar i T4 version 3. Vi tittar på innehållet i fliken Remiss i journalen där patientens alla remisser finns och sedan går vi igenom remissflödet och de olika remisstatus som finns och ger också ett exempel på hur man skapar en utgående elektronisk remiss.

Vi tittar också på hur man hanterar och administrerar remisser i den nya remissadministrationen: Klinikadministration – Remisser.

För mer information, se kursens landningssida här.8000 användare på T4 Academy!

8 april, 2020

Nu har vi passerat 8000 användare på T4 Academy. Förutom ett stort antal användare så har vi även fått värdefull återkoppling på våra kurser från er där ute. Samtliga kurser har just nu ett snittbetyg på fyra eller högre på en femgradig skala. 

Stort tack för all feedback så här långt, det hjälper oss att forma T4 Academy till en ännu högre nivå!Certifieringskurs i T4

12 november, 2019

Nu har vi lanserat Certifieringskurs i T4.

I denna första certifieringskurs har vi samlat alla hittills skapade kurser för T4 version 3 och certifieringen inkluderar i dagsläget följande T4-kurser:

  • Översiktsvyn
  • Frisktandvård
  • Riskbedömning
  • Hälsodeklaration och anamnes
  • Kallelser

Efter det avslutande testet skapas ett certifikat som är giltigt i 18 månader från utfärdandet.

För mer information, se kursens landningssida här.Välkommen till kursen Underhåll av Självbetjäningskiosk

7 december, 2018

Nu släpper vi kursen Underhåll av Självbetjäningskiosk. Till en början består den av en film som handlar om byte av kvittorulle. Vi planerar att successivt släppa film för film som hjälper er att underhålla kiosken. För en komplett kurslista, se kursens landningssida här.Välkommen till kursen i Hälsodeklaration & Anamnes!

28 november, 2018

Nu släpper vi kursen i hälsodeklaration och anamnes.

I T4 version 3 har vi förtydligat definitionerna för anamnes och hälsodeklaration. Med hälsodeklaration menas nu att patienten deklarerar sin hälsa på egen hand innan besöket i behandlingsrummet och med anamnes menas att behandlaren lägger in information om patientens hälsa inne i behandlingsrummet tillsammans med patienten (det som tidigare kallats hälsodeklaration i journalsystemet).

Patienten kan fylla i sin hälsodeklaration via ett SMS innehållande en länk till hälsodeklarationen eller i väntrummet via ett pappersformulär som förut. Hälsodeklarationen ligger sedan till grund för anamnesupptagningen som görs av behandlaren inne i behandlingsrummet.

Kursen är indelad i fyra delar:

  1. Introduktion och översikt
  2. Patienten fyller i hälsodeklarationen
  3. Behandlaren skapar och hanterar anamnesen
  4. Avslutande test

Stort tack till produktionsteamet i FTV Västra Götaland som producerat alla filmer samt till utbildningsgruppen som granskat och kvalitetssäkrat innehållet!5000 användare av T4 Academy!

31 augusti, 2018

T4 Academy lanserades i början av 2018 och redan nu har vi passerat 5000 användare.

Förutom ett stort antal användare så har även återkopplingen på de första kurserna varit mycket positivt. Samtliga kurser har just nu ett snittbetyg på fyra eller högre på en femgradig skala.

Stort tack för all feedback så här långt, det hjälper oss att forma T4 Academy till en ännu högre nivå.