Kursbeskrivning

Välkommen till den första certifieringskursen i T4, där du har möjlighet att bli certifierad användare av T4.

När du har gått igenom alla delmomenten och klarat det avslutande testet skapas ett certifikat som sparas på ditt konto här på T4 Academy och som är giltigt i 18 månader från utfärdandet.

I denna första certifieringskurs har vi samlat alla hittills skapade kurser för T4 version 3 som finns tillgängliga här på T4 Academy.

På sikt när produkten växer kommer certifieringskursen att innehålla mer sammanfattat innehåll av varje programdel och vill man senare fördjupa sina kunskaper i någon del så kommer vi då att hänvisa till de separata T4-kurserna. 

Vår vision är också att det på sikt ska finnas certifieringskurser per yrkesroll i T4, t ex en kurs för behandlare och en för receptionister.   

Certifieringen inkluderar i dagsläget följande T4-kurser:

 • Översiktsvyn
 • Frisktandvård
 • Riskbedömning
 • Hälsodeklaration och anamnes
 • Kallelser
 • Remisser
 • Anteckningar
När du har genomfört kursen hämtar du ditt certifikat uppe till vänster i kursfönstret:


Härifrån kan du hämta ditt certifikat som en PDF-fil för att skriva ut eller spara certifikatet.  Du kan också ladda upp certifikatet till din LinkedIn-profil för att visa omvärlden att du nu är en certifierad T4-användare.  


Det går även att komma åt certifikatet från Mitt Konto:

Välj Mina Certifikat:

Dina certifikat visas i listan:

Klicka på Visa för att komma till certifikatet.


Lycka till med kursen! 
Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i T4 V2 krävs för denna kurs. 

Målgrupp

Tandläkare
Tandhygienister
Tandsköterskor
Receptionister
Administratörer
Kursplan

 • 1
  Välkommen - Börja här
  • Välkommen
 • 2
  Kapitel 1 - Översiktsvyn
  • Introduktion Översiktsvyn
  • Översiktsvyn
  • Översiksvy för behandlare - Dagens patienter
  • Översiktsvy för behandlare - Symboler
  • Översiktsvy för behandlare - Informationsvyn utifrån Dagens patienter
  • Översiktsvy för behandlare - Remisser
  • Översiktsvy för behandlare - Ekonomi
  • Översiktsvy för behandlare - Osignerad vård
  • Översiktsvy för behandlare - Nyheter
  • Översiktsvy för behandlare - Sekretessvy och uppdatera översikt
  • Översiktsvy för receptionist - Hantera patient
  • Översiktsvy för receptionist - Bokningsändringar via internet
  • Översiktsvy för receptionist - Bokningsbara tider
  • Översiktsvy för receptionist - Nyheter
  • Översiktsvy för receptionist - Informationsvyn
 • 3
  Kapitel 2 - Riskbedömning
  • Introduktion Riskbedömning
  • Fliken Riskbedömning
  • Skapa ny riskbedömning - Skapa riskbedömning
  • Skapa ny riskbedömning - Beskrivning av variabler
  • Skapa ny riskbedömning - Rekommenderad avgiftsklass
  • Skapa ny riskbedömning - Spara och signera riskbedömning
  • Skapa ny riskbedömning - Skapa och redigera kallelser
  • Skapa ny riskbedömning - Visa vy för patient och skriv ut
  • Ta bort riskbedömning
 • 4
  Kapitel 3 - Frisktandvård
  • Introduktion Frisktandvård
  • Fliken Frisktandvård
  • Avtalsförslag - Markera som klar/inte aktuell
  • Avtalsförslag - Skapa avtalsförslag
  • Avtalsförslag - Aktivera avtalsförslag/tacka nej till avtalsförslag
  • Avtalsstatus och F-symbol
  • Avtalsförslag - Säg upp aktiverat avtal
  • Avtalsförslag - Visa historik
  • Redigera ekonomi för aktiverat avtal
  • Flytta avtal till annan vårdgivare
  • Ta emot avtal från annan vårdgivare
  • Klinikadministration - Frisktandvård
  • Klinikadministration - Frisktandvård: Sökfilter
  • Klinikadministration - Frisktandvård: Sökresultat
  • Klinikadministration - Frisktandvård: Hantera sökresultat
 • 5
  Kapitel 4 - Hälsodeklaration och anamnes
  • Introduktion Hälsodeklaration och anamnes
  • Hälsodeklaration och anamnes - Förklaring av symboler i översiktsvyn
  • Hälsodeklaration och anamnes - Status utifrån översiktsvyn
  • Hälsodeklaration - Patient fyller i hälsodeklaration före besöket på kliniken
  • Hälsodeklaration - Patient fyller i hälsodeklaration på kliniken
  • Hälsodeklaration - Skriv ut hälsodeklaration i pappersform
  • Anamnes - Skapa ny anamnes (Patient har gjort en hälsodeklaration)
  • Anamnes - Skapa ny anamnes (Patient har INTE gjort en hälsodeklaration)
  • Anamnes - Använd egen anamnesmall
  • Anamnes - Skriv ut anamneser
  • Anamnes - Visa historik och markera anamnes som dold
  • Anamnes - Kopiera tidigare anamneser
 • 6
  Kapitel 5 - Kallelser
  • Introduktion Kallelser
  • Skapa kallelser i T4 – Översikt av kallelsefönster och kallelsedialog
  • Skapa kallelser i T4 – Fält och listor i kallelsedialogen
  • Skapa kallelser i T4 – från riskbedömningen
  • Skapa kallelser i T4 – från journalen
  • Skapa kallelser i T4 – från tidbokens omboknings- och uteblivandelista
  • Skapa kallelser i T4 – från inflyttat frisktandvårdsavtal
  • Kallelseadministration – Översikt
  • Kallelseadministration – Sökfilter: Översikt av de olika delarna
  • Kallelseadministration - Sökfilter: Spara sökfilter
  • Kallelseadministration – Sökfilter: Sökkriterier
  • Kallelseadministration – Sökfilter: Sök patient
  • Kallelseadministration – Sökresultat: Statistik
  • Kallelseadministration – Sökresultat: Översikt av de olika delarna
  • Kallelseadministration – Sökresultat: Hantera markerade kallelser
  • Kallelseadministration – Sökresultat: Menyvalen
  • Kallelseadministration – Sökresultat: Menyval för markerade kallelser
  • Kallelseadministration – Sökresultat: Statussymboler
  • Kallelseadministration – Sökresultat: Kolumner
  • Kallelseadministration – Sökresultat: Kallelse- och bokningshistorik
  • Kallelseadministration – Sökresultat: Inställningar i patientadministrationen
  • Hantera kallelser från Kallelseadministrationen – Boka tid manuellt
  • Hantera kallelser från Kallelseadministrationen – Automatboka tider
  • Hantera kallelser från Kallelseadministrationen – Kontakta patient
 • 7
  Kapitel 6 - Remisser
  • Introduktion Remisser
  • Remiss och remissadministration - De olika remisstyperna
  • Remiss och remissadministration - Fliken Remisser i journalen
  • Remiss och remissadministration - Information i fliken Remisser
  • Remiss och remissadministration - Remissens patient- och statusdel
  • Remiss och remissadministration - Skapa ny remiss
  • Remiss och remissadministration - Remissadministrationen
  • Remiss och remissadministration - Information i remissadministrationens tabell
  • Remissflödet - Remisstatus
  • Remissflödet - Exempel på ett elektroniskt remissflöde
  • Remissflödet - Statusöversikt
  • Administrera remisser - Markera och hantera remisser
  • Administrera remisser - Ändra remissköinformation
  • Administrera remisser - Använda klinikfiltret
  • Administrera remisser - Använda sökfiltret
  • Administrera remisser - Se statistik för remisser
 • 8
  Kapitel 7 - Anteckningar
  • Introduktion Anteckningar
  • Anteckningar i T4 - Fliken Daganteckningar
  • Anteckningar i T4 - Anteckningssymboler
  • Anteckningar i T4 - Redigeravyn
  • Anteckningar i T4 - Filter
  • Skapa och hantera anteckningar - Skapa ny anteckning
  • Skapa och hantera anteckningar - Redigera anteckning
  • Skapa och hantera anteckningar - Signera anteckning
  • Skapa och hantera anteckningar - Skriv ut anteckning
  • Skapa och hantera anteckningar - Dölj anteckning
  • Skapa och hantera anteckningar - Läs dold anteckning
  • Skapa och hantera anteckningar - Redigera datum
  • Skapa och hantera anteckningar - Redigera användare
  • Skapa och hantera anteckningar - Kopiera anteckning
  • Skapa och hantera anteckningar - Ta bort anteckning
  • Filter och inställningar - Filtrera anteckningar
  • Filter och inställningar - Sök anteckningar
  • Filter och inställningar - Anteckningsinställningar
 • 9
  Avslutning
  • Certifieringstest

Om denna kurs

Filmerna i denna kurs är framtagna av Carestream Dental AB och Folktandvården Västra Götaland.

Innehåll och manus:
Carestream Dental AB

Foto, redigering och produktion:
Carestream Dental AB och Folktandvården Västra Götaland

Kvalitetssäkring:
Utbildningsgruppen inom T14, Folktandvården Västra Götaland samt Carestream Dental AB

© Carestream Dental AB - Stockholm 2019, All rights reserved