Är du administratör?

Jobbar du som T4 administratör och önskar tillgång till vår administrationskurs? Kontakta oss på info@t4academy.se så hjälper vi dig.
Kontakta oss
Är du administratör?

Utbilda dig i T4!

Välkommen till T4 Academy med digitala utbildningar i T4. Skapa ett konto och ta del av vårt kursutbud. Du kan enkelt gå våra utbildningar via en dator, surfplatta eller via din smartphone. Vi rekommenderar dock en dator eller surfplatta för bästa resultat.
Skapa konto
Utbilda dig i T4!

Kom igång med T4!

Nu finns en kurs för dig som är ny inom T4 och vill veta hur man arbetar med de olika delarna genom patientflödet. Vi går igenom det grundläggande flödet, dvs från att patienten registreras i T4, checkar in på kliniken, fyller i hälsodeklaration, undersöks och genomgår behandling och slutligen checkar ut och betalar efter att behandlingen är utförd. Kursen lämpar sig förstås även för dig som vill repetera och få lite tips!
Till kursen
Kom igång med T4!

Bli certifierad i T4

I vissa kurser har du möjlighet att få en certifiering efter avslutad kurs. Certifieringen utfärdas när du har klarat av samtliga delmoment i kursen. Certifikatet kan du sedan skriva ut, spara som pdf eller ladda upp direkt till din LinkedIn-profil och visa omvärlden vilka kunskaper du besitter.

Till kursen
Bli certifierad i T4